V Japonsku sú zvyknutí piť vodu každé ráno
20. 03. 2011

V Japonsku je bežné piť vodu každé ráno a to hneď po prebudení sa. Vedecké výskumy dávno potvrdili blahodárny vplyv tohoto zvyku na zdravie a tvrdia, že voda je u Japoncov veľmi účinným liekom pre známe vážne ochorenia.

V Japonsku sú zvyknutí piť vodu každé ráno.

V Japonsku je bežné piť vodu každé ráno a to hneď po prebudení sa. Vedecké výskumy dávno potvrdili blahodárny vplyv tohoto zvyku na zdravie a tvrdia, že voda je u Japoncov veľmi účinným liekom pre známe vážne ochorenia ako  bolesti hlavy, migrény, srdcové ochorenia, tachykardia (zrýchlené srdce), epilepsiu,  obezitu, bronchiálnu astmu, zápaly klbov (artritidy), tuberkulózu, meningitídu,  ochorenia močových ciest (vrátane obličiek), zápchu, zrakové problémy, maternicu, nádory, menštruačné ťažkosti, zápaly horných a dolných dýchacích ciest, duševné ochorenia a iné.

Metóda liečby vodou:

  • Hneď po prebudení, pred umytím zubov, je potrebné vypiť 4 x 160 ml pohárov    čistej (nebublinkovej!) vody.
  • Po umytí zubov (poznámka č.1) nejesť a nepiť NIČ počas nasledujúcich 45 minút.
  • Po 45 minútach môžete raňajkovat, pomaly, aspoň 15 minút. (poznámka č 2).
  • Po raňajkách, obede a večeri (poznámka č 3) nejesť a nepiť nič počas nasledujúcich dvoch hodín. Po dvoch hodinách je potrebné hlavne doplniť zásoby vody (KAŽDÝ ČLOVEK, ZDRAVÝ I NEZDRAVÝ MUSÍ PIŤ ASPOŇ 2 A POL LITRA ČISTEJ, NEBUBLINKOVEJ VODY DENNE!!! Úprimne si odpovedzte na otázku: “Koľko čistej vody vypijete denne???”).
  • Starší a chorí, ktorí nemôžu vypiž 4 poháre vody naraz môžu na začiatku začat s menším množstvom vody a postupne zvyšovat na 4 poháre. Telo si postupne na vodu zvykne tak,  ako si počas dlhodobého dehydrovania od vody odvyklo.

Táto liečba hydratáciou tela skutočne pomohola mnohým trpiacim na rôzne ochorenia a záleží len na vás, či pomôže aj vám.

Upozornite na túto liečbu svojho lekára, ktorý vám samozrejme povie, aká  je toto hlúpost a to len preto, aby vám mohol predpísať další chemický liek, ktorý bol  nasilu lekárovi predaný farmaceutickým (“medicínskym”) reprezentantom.

viac o tejto liečbe vodou ...

Posledná úprava ( 17. 05. 2011 )