Menu Content/Inhalt
Voda O Vode

Nové


Vodička v e-mailoch 2


Vodička v e-mailoch 1

Súvisiace články

Prihlásenie

RSS novinky

Voda o Vode

Kto je Online

Anketa

Dá sa voda z vodovodu v NITRE piť ?
 

Deti pri rieke Nitre 1


Dažďová kvapka vody

Nová realita, nový svet Tlačiť E-mail
11. 11. 2010
Inspirace pro zítřejší Mistrovskou bránu 11.11.2010, kdo z vás to tak ucítí, tak se prosím přidejte, můžeme si začít promítat novou realitu právě teď a tady a vytvořit tak krásnou budoucnost pro nás i planetu. Inspirace pro zítřejší Mistrovskou bránu 11.11.2010, kdo z vás to tak ucítí, tak se prosím přidejte, můžeme si začít promítat novou realitu právě teď a tady a vytvořit tak krásnou budoucnost pro nás i planetu.
s láskou Martina

Nová realita, nový svet

Změna matrixu - vědomá tvorba nové reality

meditacia-2010 Webové stránky www.newrealitytransmission.com jsou stránkou skupiny matematiků a kvantových fyziků, která vytvořila prezentaci zaměřenou na vědomou změnu a tvorbu naší kolektivní reality.

Cílem je, aby ode dne 11.11.2010 a dalších 11 dní, jeden milion lidí na celém světě

mentálně promítal společnou vizi nového paradigmatu pro lidstvo ... novou realitu.

Velmi reálná fyzika, která spojuje lidské vědomí s molekulární strukturou, bude masově využita v simultánní manifestaci transformace v největším rozsahu v zaznamenané historii.

Matrix nové reality

Po dobu 11 minut budou tvořit prostor pro "Matrix nové reality" vždy od 23:11 hod (ve 05:11 hod dne 12.11.2010 středoevropského času) a to 11 po sobě následujících dnů.Náš svět se řítí v ústrety velké události - k zásadní změně. Někteří z nás mají pocit, že se tato událost vztahuje ke katastrofám v r. 2012. A někteří myslí, že to bude kolaps světových ekonomik. K těmto obavám se vztahuje i apokalyptická vize „šíleného Maxe“- ekologická destrukce světa, kdy lidstvo zašlo příliš daleko v drancování přírodních zdrojů naší planety.

A jiní zase předpovídají zvrat, kdy změny, které přináší Internet, vyvrcholí tím, že se rozvine síla a rychlost další vlny technologií, které budou zřejmě zahrnovat genetiku, nanotechnologii a umělou inteligenci.

Ale mnozí cítí, že tato přicházející změna bude pro lidstvo, jako věk Vodnáře, novým světem harmonie.

Jedno je jasné. Většina z 6,7 miliardy lidí na Zemi dnes cítí, že se stane něco velkého. Co myslíte, že se stane? A záleží skutečně na tom, čemu věříte?

Křesťané říkají, že pouhá víra že se něco stane, může způsobit, že k tomu opravdu dojde. A buddhisté věří, že realita a naše vnímání reality jsou jedno a totéž.

Je skutečnost víc než sen, kde pokud uvěříte, že můžete létat, opravdu vzlétnete?

Rostoucí počet vědeckých studií z celého světa potvrzuje, že tyto duchovní ideje mají pevný teoretický základ ve fyzice. Např. klinická studie o placebu ukázala, že síla víry se ukazuje i ve farmaceutickém testu určitého léku. Mysl člověka může rozpustit rakovinový nádor, když pacient uvěří, že spolkl pilulku s lékem. I když v tabletě nic není.

A dle většiny dobře ověřených teorií v oboru fyziky, kvantové mechaniky, vaše vědomí mění realitu. Dle této teorie, fenomén známý jako kolaps funkce kvantové vlny je to, co uskutečňuje realitu. Je to fantastický způsob sdělení, že když někdo vědomě pozoruje malé, neviditelné vlny, způsobí, že se tyto vlny „zhroutí“ do hmoty. Jinými slovy, vědomé pozorování způsobí, že se tyto částečky zmaterializují.

Takže když věříme, že v r. 2012 zažijeme katastrofy, může to převážit a zapříčinit, že se tato možnost uskuteční? A je možné, že bychom naši planetu vyléčili a zabránili katastrofám?

Můžeme si „zmaterializovat“ světový mír tím, že milion lidí na celém světě bude tomu v ten samý čas silně věřit?

Nejlepší odhad kvantových fyziků zní: pravděpodobně ano.Transmise (změna) nové reality dne 11.11.2010 bude nábojem víry, odeslané do matrixu reality, která rozvíří tok naší společné reality do zkušenosti, která bude zajímavější než katastrofy a války. Vychází ze srdce, je bez sobeckých záměrů. A je založena na vědě, ne na fantazijních představách. Představte si tep této kolektivní víry jako spirálovitý paprsek, kde každý kdo se k němu připojí, zvýší intenzitu tohoto paprsku.

V kvantové oblasti umístění nehraje takovou roli, jakou hraje v našem denním životě. Můžete být v práci nebo doma u počítače.

V určeném čase se připojíte a po dobu 11 minut budete pouze projektovat (vysílat) svoji víru.

Kolektivní posun reality se bude odehrávat po dobu jedenácti po sobě následujících dnů - začneme 11.11.2010 ve 23:11.hod EST času USA, tj. 12.11.2010 ve 05:11 hod ráno středoevropského času.Proč všechny ty jedenáctky? Stručně řečeno proto, že je to hezké a poetické a že věci, které se našemu srdci líbí, dají naší víře údernost, kterou přeneseme do budoucnosti. Delší odpověď by byla více teoretická a při této příležitosti zde nemůže být odpovídajícím způsobem vysvětlena. Vztahuje se ke geometrii jistých myšlenkových vzorců v rámci matrixu naší reality.

Použijte intuici při rozhodování, zda vaše vědomí existuje ve vašem těle, nebo mimo něj. A rozhodněte se, zda existuje i poté, co vaše tělo zemře? A pokud vás vede intuice, tak se této víry držte celým svým srdcem.

Dále si představte vaše vědomí jako oblak vířící kolem vašeho těla, který vytváří dojem, že existujete ve fyzickém těle. Představte si, že tento obláček čeká na vaše pokyny. Zase naslouchejte intuici. Pokud se vám zdá, že to, co vnímáte je pravdivé, rozhodněte se tomu pevně věřit.

Vnitřním zrakem uvidíte váš kroužící obláček, jak rychle víří v očekávání toho, že vstoupíte „do akce“.

Je to vaše volba. Můžete vytvořit vaši realitu tak, jak podvědomě vytváříte každou noc své sny. Ale pokud tuto schopnost ignorujete, je váš život jako fangle vlající ve větru… a vy jste cestujícím ve vlaku, který jezdí v kruhu.

Takže si představte, že pozornost vaší mysli se pomalu zaměřuje na tento otáčivý obláček, který může změnit matrix reality vašeho světa.

Představte si to!

Nyní zaměřte spirálu vašeho vědomí na budoucnost planety. Vidíte klidný a harmonický svět, vzkvétající poté, co se na planetě v následujících měsících odehrálo masové probuzení.

Představte si to probuzení jako velký otřes, podobně jako když v pátek lidé věří, že je země placatá a v pondělí si s radostí uvědomí, že je vlastně kulatá.

Představte si mediální zpravodajství oznamující mimořádnou událost, že bylo dokázáno, že lidské vědomí existuje vně těla, že byla vědecky dokázána existence duše a že všechny duše jsou propojeny. Představte si, že pod tíhou této oficiální nové reality se hroutí celý starý zchátralý dům mentálních, na strachu založených představ.

Strach ze smrti se stane směšný.

Strach z lidí, kteří by vám mohli vzít vaše zlato, se stane nemístný. A obavy z toho, že by se vám lidé smáli, se stanou bezpředmětné.

Představte si upřímná, spolupracující srdce naší planetární rodiny splývající dohromady jako miliony dešťových kapek na obrovských zelených listech. Teď se na minutku zastavte a zeptejte se sami sebe: je tato odvážná skutečnost možná? Pokud není nic, co by vás přesvědčilo, že je to absolutně nemožné, pak je to dle platných definic možné.

A proto to může velké množství lidí opravdu chtít ve svých myslích za realitu. Takže pokračujte v programování vašeho spirálovitě kroužícího vědomí na toto krásné pokušení podpořené vírou a aktivované vizualizací.

V mysli vidíte lidi z celého světa, kteří se náhle probouzejí z tranzu a kteří si uvědomují, že jejich skupinová víra ovládá a řídí jejich skupinové prožívání reality stejným způsobem, jako když vytváříte skutečné krajiny ve vašich snech.

Vidíte, jak je celá planeta zasažena překvapivým pochopením, že realita je přesně jako kolektivní sen, v němž existují dvě možnosti. První je ta, jak jsme to snili po dlouhé věky - lži, v nichž jsme se vzdali kontroly nad naší realitou a nechali se tlačit našimi strachy a omezeními. Nová cesta je vzbudit se a převzít kontrolu a společně vzlétnout do nové reality beze strachu, do reality, kterou spoluvytváříme jako nádhernou skupinovou mozaiku.

Představte si lidstvo osvícené tímto obrovským objevem matrixu naší reality…který povede stamilióny z nás k probuzení a k tomu, abychom odvážně a bez obav změnili příběh, který společně prožíváme. meditacia-2010-spirala

Nyní vidíte spirálu vašeho vědomí, která se proplétá s miliony ostatních, kteří všichni v jeden okamžik projektují posun této nové reality do naší budoucnosti.

Po dobu 11 minut, jedenáct po sobě následujících dnů ve 23:11 hod. času EST, t.j ve 05:11 hod dne 12.11. středoevropského času se váš vnitřní zrak zaměří na tuto vizualizaci.

nový svet Když se k nám připojíte, umocněte svoji víru, že to již skutečně funguje a zvýrazněte barvu a jas obrazů, které si představujete. Víra vizualizace jsou pro tvorbu matrixu reality klíčové.

Zda se nám podaří změnit matrix reality v globálním měřítku, záleží na počtu. Potřebujeme, aby se k nám 11.11.2010 (ve střední Evropě až 12.11 ráno v 05:11 hod) připojil 1 milion lidí.

Jediný způsob, jak toho docílit je, že pošleš tento odkaz každému, koho máš ve svém adresáři. Skutečně můžeme změnit svět.

Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: www.newrealitytransmission.com a pro www.transformace.info do češtiny přeložila Mirka K. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.
Posledná úprava ( 29. 04. 2011 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
Zaujímavé linky vôbec nie o vode
  • Cesty k sobě - internetová televízia, meditácie, prednášky, festivaly
  • Petr Chobot - liečivé meditácie, semináre, techniky
  • transformace.info - Poselství, Mise, Meditace a návody, Symboly, Zajímavosti
  • vzostup.sk - vzostup.sk
  • pentablue.net - Holografická matrice, Obratník a cykly, Dimenze, Buněčná paměť, Projekt Země, Trojpaprsek, Příjem primární energie, Imperativ a vliv skupin, Ne-moc, Kvantový skok, Entropie, Časové smyčky Omega, Světelné peníze, Synergie, Řízení dějů, Informace, Precesní cyklus Země
  • Miroslav Zelenka - Rozlúčenie s temnými silami ;-)
  • OrgoNet - Blog o všem, před čím nás může chránit ORGONIT, dokud je naše planeta pod nadvládou šílených "globálních vládců": CHEMTRAILS, UMĚLÉ ŘÍZENÍ POČASÍ, KLIMATICKÉ ZBRANĚ, vymyšlené "GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ", RADIACE z mobilních antén, mobilů, počítačů, UMĚLÉ NEMOCI, MANIPULACE VĚDOMÍ. Orgonitový ZAPPER pomáhá léčit. ORGONIT může snadno vyrobit každý. Harmonizujte sebe, svou rodinu, domov, okolí, pracoviště, kraj, planetu. Přidejte se ke světovému hnutí dárců orgonitu - GIFTINGU.
  • Mark Komissarov - Metóda priameho vnímania informácií z okolia.

Otázky a odpovede - Čemu věřit? Co je pravda? Existuje vůbec objektivní pravda?
Energia zadarmo - Energia zadarmo - voľná energia (alternatívne zdroje energie)
Voľná energia je na svete - Voľná energia je na svete - Energia zadarmo - voľná energia
Návody a články ako zostrojiť prístroje na voľnú energiu - Návody ako zostrojiť prístroje na voľnú energiu
Voľná energia - Voľná energia
Kam zmizela ze světa všechna volná energie?
Potláčanie prístrojov na voľnú energiuNestrácajte nádej
Nestrácajte nádej
Nestrácajte nádej. Vaše sny sa plnia. Každú chvíľu sa stane zázrak, tak sa nevzdávajte.
 
Príbeh vody
Predstavte si že ste voda! Predstavujete si to? Práve ste spadli z neba a v malých potôčikoch či kvapkách stekáte po kameňoch, tráve, kvetoch, listoch stromov a kríkov - pomaličky vsakujete do zeme. Ste živá voda. Na každom kúsočku tejto cesty do seba nasávate energiu vecí a bytostí po ktorých tečiete.
 

Modlitba k vode

Voda mám ťa rád. Vodička ďakujem ti. Vodulienka som ti vďačný. Voda milujem ťa.